Μεγάλη συμφωνία για τον Συνεταιρισμό Στέβια Ελλάς!

Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς για Συμβολαιακή Γεωργία  

με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέβια Ελλάς 

 

Μετά από αλεπάλληλες προσπάθειες και συνεχόμενες συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέβια Ελλάς , καταφέρνει να δώσει ένα ακόμη δυνατό εργαλείο στους παραγωγούς! Ο Χρήστος Σταμάτης, που διατελεί Διευθύνων Σύμβουλος του Συνεταιρισμού από την ίδρυση του, προχωρά σε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς και ένταξη στο πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας

Η συμφωνία αναμένεται να δώσει ώθηση στο Συνεταιρισμό και τους παραγωγούς, δίνοντας τους ένα ακόμη εφόδιο για την καλλιέργεια και την παραγωγή αρίστης ποιότητας α' υλών. Παράλληλα, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την συνεταιριστική δράση, θα συσπειρώσει τους παραγωγούς, δίνοντας λύση στο πρόβλημα της ρευστότητας που τα τελευταία χρόνια και λόγω της κρίσης έχει ενταθεί. 

Η Τράπεζα Πειραιώς και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Τράπεζας, με στόχο την άμεση και ενεργό υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα καθώς και την ενίσχυση νέων καλλιεργειών για την παραγωγή προϊόντων ιδιαίτερων διατροφικών χαρακτηριστικών όπως η στέβια (βασικό υποκατάστατο της ζάχαρης).

                                                            

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (Α.Σ.) παραγωγής στέβιας συστάθηκε το 2012 και αποτελείται από 90 μέλη, που στην παρούσα φάση καλλιεργούν για το σκοπό αυτό περίπου 400 στρ., και μία ομάδα διοίκησης με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κο Χρήστο Σταμάτη που είναι υπεύθυνος για την προώθηση και ανάπτυξη των προϊόντων του Συνεταιρισμού.  Η δημιουργία του προέκυψε από την ανάγκη των αγροτών-μελών του να εξελίξουν τις εκμεταλλεύσεις τους, αξιοποιώντας τις άριστες κλιματικές συνθήκες στην περιοχή της Λαμίας, και να στραφούν από την καπνοκαλλιέργεια στην καλλιέργεια της στέβιας. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται σε βιομηχανικό κτήριο στην περιοχή της Λαμίας και πρόσφατα ο συνεταιρισμός ολοκλήρωσε επένδυση εκσυγχρονισμού τους. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Α.Σ., περιλαμβάνει κυρίως μηχάνημα συμπίεσης φύλλων, για τον περιορισμού του κόστους μεταφοράς. Ωστόσο στα άμεσα επενδυτικά σχέδια του συνεταιρισμού είναι η απόκτηση μηχανήματος συσκευασίας, ενώ στα μεσοπρόθεσμα, η δημιουργία εγκαταστάσεων στα πρότυπα του συνεργαζόμενου εργοστασίου της Γαλλίας, για την επεξεργασία και τη διάθεση του τελικού προϊόντος σε υγρή και στερεή μορφή.

 Οι σύγχρονες πρακτικές, η σημαντική επιστημονική γνώση και η συστηματική εργασία των μελών του, οδήγησαν το Συνεταιρισμού να διεκδικεί σήμερα την πρώτη θέση στην Ευρώπη, παράγοντας άριστης ποιότητας προϊόντα που ανταγωνίζονται επαρκώς τα εισαγόμενα. Το σύνολο της παραγωγής τους κατευθύνεται στο συνεταιρισμό, ο οποίος προβαίνει σε πώληση του ακατέργαστου προϊόντος σε εργοστάσιο μεταποίησης στη Γαλλία. Παράλληλα, ο συνεταιρισμός προμηθεύεται από το ίδιο εργοστάσιο το τελικό προϊόν, το οποίο προωθεί στο σταθερά διευρυνόμενο πελατολόγιό του (μεταξύ των πελατών του συγκαταλέγονται η Green Cola και ο ΑΒ Βασιλόπουλος).

Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται αλλά και εγγυημένη την έγκαιρη αποπληρωμή του, όταν παραδώσει τα προϊόντα στο συνεταιρισμό. Σύμφωνα με τον κο Χρήστο Σταμάτη, Διευθύνων Σύμβουλο του Συνεταιρισμού, ο παραγωγός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες, εφόδια και εξοπλισμό, ώστε να καταφέρει όχι μόνο να παράξει καλής ποιότητας τελικό προϊόν, αλλά και να προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα, δίνοντας του υπεραξία.

Η νέα αυτή συμφωνία Συμβολαιακής Γεωργίας, αφορά σε ολοκληρωμένη χρηματοδοτική πρόταση και πιστοποιεί τη σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη του αγροτικού επιχειρείν και την ενθάρρυνση κάθε υγιούς και παραγωγικής προσπάθειας στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.