Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ, ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 16 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ CASE STUDIES ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!

Alt

Ο Αγροτικός μας Συνεταιρισμός, είχε την ιδιαίτερη τιμή να παρουσιαστεί στο συνέδριο ERC , ως ένα από τα πιο επιτυχημένα Case Studies σε όλη την Ευρώπη.

Το συνέδριο ERC , το οποίο διεξήχθη στις 16-17 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, είχε σκοπό:

  • Να τονίσει και να παρουσιάσει τις κύριες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες που έρχονται αντιμέτωπες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού τομέα
  • Να περιγράψει τον τρόπο που η γνώση διαχέεται σε αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά και μέσα στην αλυσίδα αξίας
  • Να σχηματοποιήσει προτάσεις και να καταγράψει βέλτιστες πρακτικές
  • Να αναλύσει τις απαιτήσεις του καταναλωτή, περιβαλλοντικά θέματα, όπως και προκλήσεις - ευκαιρίες της αγοράς

Ο Συνεταιρισμός μας, εκπροσωπήθηκε από τον κο Χρήστο Λ. Σταμάτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή μας καινοτομία, σε κοινό και φορείς με σημαντικό ρόλο στη χάραξη στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια. 

Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, στο οποίο εμείς και 16 άλλες επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη κλήθηκαν για να πάρουν μέρος.

Είναι μεγάλη τιμή αλλά και επιβράβευση για τους παραγωγούς μας, που από τη Λαμία κατάφεραν να ακουστούν σε όλη την Ευρώπη.